MAH Logo

Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Gör en sen anmälan

Platser kvar

Missade du att anmäla dig till vårens utbildningar? Det finns utbildningar som är öppna för sen anmälan!

Model-UN-puffbild-ettan-ITU_pictures

Delta i FN-rollspel

Representera en av världens nationer i FN-rollspel! Model UN är en fyra dagar lång konferens 20-23 november på Malmö högskola. Temat är konflikten i Israel och Palestina.

Ettan-puffbild-Futurumkliniken-foto-Per-Egevad

Klinik för framtidens tandvård

Futurumkliniken vid Malmö högskola är testbädden där tandvårdens aktörer träffas för att utveckla, pröva, utvärdera och förbättra framtidens tandvårdsklinik. Vinnova gav nyligen projektet ytterligare medel.

Puffbild-ettan-Malmo-hogskola-arshogtid

Högskolans årshögtid

Under Malmö högskolas årshögtid 24 oktober på Konserthuset hyllas de vetenskapliga insatserna under det gågna året och nya hedersdoktorer, professorer och doktorer firas. Dessutom utdelas pris och utmärkelser.

Malmö högskola i samhällsdebatten

  • Manne Gerell ettan

    Platsens betydelse för brott

    Manne Gerell, doktorand i kriminologi, berättar i Fjärde uppgiften om var brott sker, hur farligt Malmö egentligen är, vad som driver upplopp och bilbränder och vad det kan finnas för lösningar på problemen.