Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ansök om examen

Examensbevis

På grund av nytt system gör vi uppdateringar dagligen. Hittar du inte inte den examen du ska söka i systemet måste du ansöka via pappersblankett.  

När du har läst klart dina kurser och tagit alla dina poäng behöver du ansöka om examen för att få ditt examensbevis. Det sker inte automatiskt när dina poäng har registrerats i Ladok.

Ansök om examen här

Om det var ett tag sen du studerade klart på högskolan kan ditt användarkonto vara avaktiverat. Behöver du aktivera det igen kontaktar du studieadministratör på din institution.

Handläggningstid

Den normala handläggningstiden är 8 veckor. Om kurser från annat lärosäte ska ingå i examen kan handläggningstiden vara upp till fyra månader.

Om examensbeviset

  • Examensbeviset är dubbelspråkigt och ges både på svenska och engelska.
  • Kurser som ska ingå i examensbeviset ska vara inrapporterade i Ladok när du ansöker. Kontrollera detta genom att logga in i Ladok Student
  • Du kan ansöka om fler examensbevis, till exempel om du uppfyller kraven för både en yrkesexamen och en generell examen.
  • Titel på ditt examensarbete redovisas i examensbeviset. Det är därför viktigt att du kontrollerar att korrekt information finns i Ladok genom att logga in i Ladok Student och klicka på Avslutad utbildning. Om något är fel kontaktar du studieadministratören på din institution för att korrigera det innan du ansöker om examensbevis.
  • Till examensbeviset ges också ett Diploma Supplement som på engelska beskriver utbildningen och det svenska utbildningssystemet. Det är tänkt att underlätta erkännandet av högskoleutbildningar utanför Sverige.
  • I de fall examen av någon anledning inte kan utfärdas får du ett skriftligt avslag. Avslag kan överklagas. Information om hur överklagan går till får du vid ett avslag. 
  • Originalhandlingar ska kunna uppvisas om det behövs för bedömning om din examen.

Kopia av förkommet examensbevis

Om ditt examensbevis har förkommit kan du få en kopia. På examensavdelningen finns endast examensbevis som utfärdades innevarande och föregående år. Om du tog examen innan dess, maila till arkiv@mah.se och ange ditt namn, personnummer och året då examen utfärdades. Lämna även din aktuella adress.

Senast uppdaterad av Susanne Destow