Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Stöd och service för dig som är student

Studentcentrum

Under din studietid kan du behöva olika slags stöd och service. Mycket av det stöd som finns samlas i Studentcentrum på Neptuniplan 7 men det finns också hjälp att få på annat håll på högskolan. Här har vi samlat all service för dig som är student.

Besök Studentcentrum

I huset hålls olika aktiviteter, workshops och föreläsningar där du har möjlighet att träffa andra studenter. Du kan boka ett eget grupprum för studier och det finns gratis te.

Beroende på vilka du vill träffa kan du antingen boka en tid för ett personligt besök eller komma på drop-in. Lär mer om tider och kontaktvägar under respektive verksamhet. Receptionen på entréplan i Studentcentrum hjälper dig också gärna med information.
Kontakta Studentcentrums reception 

Studievägledningen

Studievägledningen hjälper dig i frågor som rör dina studier, framtida yrken och ger vägledning kring specifika utbildningar. 
Läs mer om Studievägledningen här

Studenthälsan

Studenthälsan hjälper dig med frågor och bekymmer som rör din hälsa. Här finns kuratorer, sjuksköterska/barnmorska och folkhälsovetare.
Läs mer om Studenthälsan här 

Biblioteket

På biblioteket kan du få hjälp att hitta litteratur och söka efter information. 

Läs mer om biblioteket här

Studieverkstaden

Hos Studieverkstaden får du hjälp och vägledning i akademiskt skrivande och matematik av lärare och andra studenter. Skrivverkstaden finns i Orkanen och på Hälsa och samhälle, Matematikverkstaden hittar du i Niagara.
Läs mer om Studieverkstaden här

Karriärservice

Karriärservice hjälper dig på vägen ut i arbetslivet. Du kan bland annat få hjälp att kartlägga dina kompetenser och få stöd i jobbsökningsprocessen.
Läs mer om aktiviteter kring karriär och jobb 

Studera med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning, som till exempel dyslexi eller en synskada, har du rätt till stöd under studierna utifrån dina individuella behov.
Läs mer om stöd du kan få vid funktionsnedsättning

Universitetskyrkan

Du kan besöka Universitetskyrkan för enskilda samtal med en präst. De finns till hands för studenter oberoende av religion, kön eller sexuell läggning - troende eller inte troende.
Läs mer om Universitetskyrkan här 

Internationella kontoret

Internationella kontoret vägleder dig i frågor om utlandsstudier, utlandspraktik, Minor Field Studies (MFS) och Erasmusstipendium. 
Kontakta Internationella kontoret

Antagningen

Antagningen svarar på frågor om behörighet för studier, meritvärdering och urvalsfrågor.
Kontakta Antagningen

Examen

Examensenheten svarar på frågor om examen, att ansöka om examen och utfärdande av examen.
Kontakta Examensenheten 

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist