Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Urban Träffpunkt

Tid: 2017-03-22 13:00 -- 2017-03-22 17:00
Plats: Niagara, plan 2
Målgrupp: Studenter på Urbana studier

Välkommen till Urban Träffpunkt

traffpunkt-pattern

För andra året i rad bjuder vi in till Urban Träffpunkt där du får tillfälle att möta studenter, lärare och forskare på Institutionen för Urbana studier, där vi utbildar framtidens stadsplanerare, miljövetare, fastighetsvetare, transport managers och projektledare, arkitekturkommunikatörer och många fler. Urban träffpunkt är en mötesplats som syftar till att stärka utbytet mellan högskola, näringsliv, offentliga och ideella verksamheter för att vi tillsammans ska bli klokare på frågor som rör hållbar utveckling.

Vi välkomnar dig till plan 2 Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, där eftermiddagen rymmer flera spännande moment:

Läs mer och anmäl dig här.

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist