Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Bibliotekets undervisning

Biblioteket erbjuder undervisning i informationssökning
för högskolans olika kurser och program. DetStudenter och lärare övergripande syftet med bibliotekets undervisning är att studenterna ska utveckla förmåga att söka, värdera och använda information.

Vi erbjuder undervisning i:

  • Var och hur man hittar olika texter, t ex sökning i databaser, sökteknik.
  • Hur man skiljer på och källkritiskt värderar olika texter, t ex vetenskapliga artiklar, avhandlingar, debattartiklar.
  • Var och hur forskning publiceras.
  • Hur man hanterar referenser med RefWorks.

    Du kan också boka introduktion till bibliotekets service och resurser.

Idépapper

Vi har sammanfattat våra tankar om informationssökning och lärande i denna text: Idépapper om informationskompetens

Senast uppdaterad av Karin Sedvall