Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Uppdatering om bibliotekets tidskriftsdatabaser

Vi har gjort några mindre förändringar i tidskriftsprenumerationerna för 2017.

Tidskrifter från förlaget Brill – nystartade prenumerationer

Ca 260 titlar framför allt inom humaniora, men även juridik, internationell rätt och folkrätt från Brill Online

Här hittar du titlar som Historical Materialism, Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences, Culture and Dialog samt Russian politicsTitellista.

Taylor & Francis och Informa Healthcare – uppdatering av tidskriftstitlar

Vi utökar så vi har prenumeration på hela Social Science & Humanities och Science & Technology-tidskrifterna från Taylor & Francis, med access från 1997 och framåt (med undantag för några nystartade titlar).

Vi har också tillgång till ett 80-tal tidskrifter inom medicin, som ett komplement till tidskrifterna från Informa Healthcare. Dessa når du också via Taylor & Francis Online.

AnthroSource 

Tidskrifterna ingår nu i vår prenumeration på Wileys tidskrifter.

CIAO – Columbia International Affairs Online

Databasen är uppsagd, bland annat på grund av låg användning.

Web of Science – uppdatering av innehållet

Web of Science Core Collection ingår:
Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index
Conference Proceedings Citation Index- Science samt Social Science & Humanities
Emerging Sources Citation Index (ny)

Utöver Core Collection har vi tillgång till:
Data Citation Index, Journal Citation Index
Essential Science Indicators (ny)
EndNote Webb Basic (en enklare version av referenshanteringsprogrammet EndNote)

Social Service Abstracts

Databasens innehåll hittar du numera i Sociological Abstracts

Senast uppdaterad av Linda Karlsson