Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ledning

Verksamheten vid Malmö högskolas bibliotek leds av:

Hanna Wilhelmsson, tf bibliotekschef
E-post: hanna.wilhelmsson@mah.se
Telefon: 040-66 57535

Hanna Wilhelmsson, tf avdelningschef Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö
E-post: hanna.wilhelmsson@mah.se
Telefon: 040-66 57535

Sara Kjellberg, tf avdelningschef Medier och vetenskaplig publicering
E-post: sara.kjellberg@mah.se
Telefon: 040-66 57584

Senast uppdaterad av Maria Brandström