Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Bibliotekets publikationer och presentationer

2017

2017-05-11

Kjellberg, Sara & Fransson, Jonas. Presentation: Forskningsdata är en fråga för biblioteken - Vi reder ut begreppen. Konferens: Bibliotekssdagarna 2017.

2017-04-10

Ericson, Kristina. Presentation: PhD student support at the Library - from generic courses to contextual learning.
Conference: Librarians’ Information Literacy Annual Conference, Swansea, Wales, 10-12 April, 2017

2017-02-03

Fransson, Jonas, Kjellberg, Sara, Sedvall, Karin, Tengstam, Ola, Tapia Lagunas, Pablo, du Toit, Madeleine, Widmark, Jenny, Holmström, Tomas, & Höie, Hanna (2017). På väg mot ett forskarstöd kring hantering och tillgängliggörande av forskningsdata.Skrifter Från Malmö Högskolas Bibliotek, (8), 1-51.

2017-01-11

Kjellberg, Sara, Sedvall, Karin, Tapia Lagunas, Pablo (2017). Vägen från policy till praktik: ett studiebesök i Edinburgh Universitetsbiblioteks forskningsdatauniversum. Revy: tidsskrift for Danmarks forskningsbiblioteksforening,1 (40).

 

2016

2016-12-01

Ericson, Kristina och Vall, Martina. Bibliotekets doktorandstöd i ny form – från generisk kurs till kontextuellt lärande. Presentation av projektet och resultat/nuläge vid Malmö högskolas pedagogiska konferens 2016 1-2 december, Malmö.

2016-11-07

Kjellberg, Sara och Fransson, Jonas Poster/open space: Är forskningsdata på väg att bli en del av infrastrukturen för forskningsinformation? Konferens: IFFIS, 7 november, Stockholm

2016-10-27

Karlsson, Linda Presentation: Bibliotekets doktorandstöd i ny form – från generisk kurs till kontextuellt lärande
Konferens: Mötesplats Profession - Forskning, 27-28 oktober, Borås.

2016-10-19

Eriksson Lagerås, Karin Presentation: Om OA och informationsförsörjning. 
Konferens: SFIS Mellansverige Teknikdag 2016, 19 oktober, Norrköping.

2016-10-18

Kjellberg, Sara Panel chair: Making research data possible: negotating between disciplinary cultures, temporalities, data policies, professional interests and education and training.
Konferens: ASIS&T AM, 17-18 oktober, Köpenhamn

2016-10-17

Fransson, Jonas och Tapia Lagunas, Pablo Poster: Developing integrated research data management support in close relation to doctoral students’ research practices 
Konferens: ASIS&T AM, 17-18 oktober, Köpenhamn

2016-10-06

Tengstam, Ola Presentation: Making e-books more visible and accessible in Sierra and OPAC using create lists, Load tables and Marc Edit - And some reflections about PDA
Konferens: Nordic Innovative Users Group Meeting, 6-7 oktober, Falun

2016-09-16

Kjellberg, Sara, Ericson, Kristina, Karlsson, Linda, Olsson, Carina, Tapia Lagunas, Pablo, Tornbjer, Eva och Vall, Martina (2016) Bibliotekets doktorandstöd i ny form – från generisk kurs till kontextuellt lärande.
Paper på Mötesplats Profession - Forskning, 27-28 oktober, Borås.

2016-08-15

Stenberg, Ewa Workshop: Continuing Professional Development: Building Quality
Konferens: IFLA, 13-19 augusti Columbus Ohio, USA

2016-06-17

Rasmussen, Helen och Zaar, Jessica. Rundabordssamtal: Från erfarenhetsbaserad praxis till vetenskapligt tänkande
Konferens: NU2016, 15-17 juni, Malmö.

2016-06-16

Kjellberg, Sara, Ericson, Kristina och Vall, Martina Rundabordssamtal: Infrastruktur för lärande i forskarutbildningen: mötet mellan doktorander, forskarhandledare och annat forskarstöd. Konferens: NU2016, 15-17 juni, Malmö.

2016-06-15

Wilhelmsson, Hanna, Rasmussen, Helen, Magnusson, Jenny, Zaar, Jessica och Vall, Martina Workshop: Låt studenterna bli mer delaktiga i din undervisning. Konferens: NU2016, 15-17 juni, Malmö.

2016-04-26

Ericson Lagerås, Karin Poster/Open Space: Att selektera och tillgängliggöra OA-material Konferens: MOA, Mötesplats Open Access, 26-27 april, Stockholm

2016-04-12

Rasmussen, Helen, Zaar, Jessica, Andersson, Lotta, och Bruce, Barbro (2016). Att kunna följa och förstå forskning på väg mot ett vetenskapligt förhållningssätt genom spaning. Högskolepedagogisk debatt 1, s. 86-95.

2016-03-18

Tengstam, Ola Presentation: Making e-books more visible and accessible in Sierra and OPAC using create lists, Load tables and Marc Edit Konferens: IUG 2016, 16-18 mars, San Fransisco, USA

2016-02-01

Fransson, Jonas, du Toit, Madeleine, Tapia Lagunas, Pablo, Kjellberg, Sara  (2016). Tillgängliggörande av forskningsdata : nulägesbeskrivning samt rekommendationer för uppbyggnad av stöd till högskolans forskare. Projektrapport, Malmö högskolas bibliotek: Malmö.

Publikationer från 2016 och bakåt i tiden

Senast uppdaterad av Jonas Fransson