Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

3 tips för en bättre sökning

Kaffe, äpple och mobilNär du ska söka i bibliotekets databaser eller på internet funkar det oftast okej att skriva in de ord som man snabbt kommer att tänka på. Men ibland, om du t.ex. ska skriva uppsats eller något större arbete, kan man behöva lägga lite mer tid och kraft på sin sökning. Här är några tips på hur du kan göra:

1. Lägg lite tid på att tänka igenom dina sökord

Tänk ut synonymer, rita en mindmap, slå upp översättningar!

2. Hittar du för mycket?

 • Sök med flera sökord och kombinera dina sökord med AND/OCH om du vill ha färre träffar. I de flesta databaser blir det automatiskt ett AND/OCH mellan sökorden när du skriver dem efter varandra.
  Ex. könsroller arbetsliv
 • Använd citationstecken (””) runt dina sökord om du söker på ett namn eller en fras, då slipper du träffar där orden inte står tillsammans. 
  Ex. ”abraham lincoln” eller ”are you lonesome tonight”
 • Begränsa sökningen till de senaste åren.

3. Hittar du för lite?

 • Sätt en stjärna * i slutet på ett ord så söker du på olika varianter av ordet (Trunkering). T.ex. får du på sökningen glesbygd* träffar på glesbygdsbefolkning, glesbygdsbo, glesbygdsområde, glesbygdsproblem etc.  
  Ibland använder man andra tecken, t.ex. ? för att trunkera, kolla i sökhjälpen till respektive databas eller sökmotor för att vara säker på vilket tecken den aktuella databasen använder.
 • Ibland kan det vara en bra idé att vidga sin sökning med OR/ELLER, det ger träffar både när båda två orden finns med och när bara det ena finns.
  Ex. glesbygd OR landsbygd
Senast uppdaterad av Linda Karlsson