Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Sök- och skrivhjälp

Avancerad sökning            

Fler sökvägar:
 BöckerE-böckerArtiklarTidskrifter A-ÖDatabaser A-Ö
 UppsatserLexikonFilmer och bilderÄmnesguider

     Grön prick Grön prick Grön prick Grön prick 
 3 tips för en bättre sökningVetenskapliga texterSkriva referenser

3 tips för en bättre sökning Vetenskapliga texter Skriva referenser

 

Behöver du hjälp är du välkommen att ställa en fråga till oss via mejl eller chatt, eller titta förbi bibliotekets informationsdisk.

I samband med att du skriver uppsats eller examensarbete kan du boka tid för handledning i informationssökning. Tillsammans med en bibliotekarie får du hjälp med att hitta lämpliga sökord och välja bland databaserna.
Läs mer om handledning i informationssökning

Stöd för dig med läs- eller skrivsvårigheter

Datorerna på högskolans bibliotek är utrustade med stödprogram som hjälper dig i ditt läs- och skrivarbete. Några av programmen kan du även ladda ner till din egen dator! Har du läshinder hjälper vi dig att låna och själv ladda ner din kurslitteratur som talböcker.
Läs mer om att: låna och läsa talböcker.
Läs mer om vilket stöd det finns för studenter med funktionsnedsättning.

 

Studieverkstaden

Skriva

I Studieverkstaden kan du få hjälp med text och språk på både engelska och svenska. Frågorna kan gälla allt från en mindre inlämningsuppgift, en lång uppsats till en muntlig presentation som ska hållas inför andra. Du kan också diskutera uppgifter eller kommentarer som du har fått av din handledare/lärare.

Senast uppdaterad av Linda Karlsson