Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Disputationer 2017

Pär Johansson avlägger odontologie doktorsexamen den 15 december 2017, kl 09.15, Aulan, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.
Avhandlingens preliminära titel: On nano HA coating on PEEK implants to promote osseointegration
Fakultetsopponent: Professor Lars Rasmusson, Göteborgs Universitet

Ayman Al-Okshi avlägger odontologie doktorsexamen den 13 oktober 2017, kl 09.15, Aulan, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.
Avhandlingens preliminära titel: Maxillofacial cone beam computed tomography – aspects on optimization
Fakultetsopponent: Docent Jan Ahlqvist, Umeå Universitet

Fredrik Alvén avlägger doktorsexamen, Fakulteten för Lärande och samhälle
Avhandlingens titel: Tänka rätt och tycka lämpligt: historieämnet i skärningspunkten mellan att fostra kulturbärare och förbereda kulturbyggare
Fakultetsopponent: 

Eric Snodgrass avlägger doktorsexamen den 8 september, kl 13.00, Hörsal C, Niagara, Nodenskiöldsgatan 1, Fakulteten för Kultur och samhälle
Avhandlingens titel: Executions: power and expression in networked and computational media
Fakultetsopponent: Wendy Hui Kyong Chun, Professor of Modern Culture and Media at Brown University

Anna Senneby avlägger odontologie doktorsexamen den 14 juni 2017, kl 09.15, Aulan, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.
Avhandlingens preliminära titel: Clinical Methods to Identify Individuals with Increased Risk of Caries
Fakultetsopponent: Professor Peter Lingström, Göteborgs Universitet

Eva-Lotta Nilsson avlälgger doktorsexamen i forskarutbildningsämnet Hälsa och samhälle den 9 juni kl. 10.00, Aulan, Fakulteten för hälsao ch samhälle. 
Avhandlingens titel: Parental socialization and adolescent offending
Fakultetsopponent: Professor Odd Lindberg, Örebro universitet

Bruno Chrcanovic avlägger odontologie doktorsexamen den 8 juni 2017, kl 09.15, Aulan, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.
Avhandlingens titel: On Failure of Oral Implants
Fakultetsopponent: Docent Bertil Friberg, Brånemarkkliniken, Göteborg

Johan Nordgren avlägger doktorsexamen den 5 juni 2017, kl 10.00, Aulan, Fakulteten för Hälsa och samhälle.
Avhandlingens titel: Making drugs ethnic: Khat and ethnic minority drug use in Sweden 
Fakultetsopponent: Docent Matilda Hellman, Dep. of Social Research, Helsinki University.

Maria Afzelius avlägger doktorsexamen den 2 juni, kl 9.00, Aulan, Fakulteten för Hälsa och samhälle.
Avhandlingens titel: Managing children in families with parental mental illness: approaches in psychiatric and social services
Fakultetsopponent: Professor Petra Svedberg, Högskolan i Halmstad 

Åsa Wahlin avlägger odontologie doktorsexamen den 28 april 2017, kl 09.15, Aulan, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.
Avhandlingens titel: Periodontal health and disease in two Swedish adult populations
Fakultetsopponent: Professor Bruno G. Loos, Academic Center for Dentistry Amsterdam (ACTA), Nederländerna

Celina Wierzbicka avlägger doktorsexamen den 21 april kl. 09.15, Aulan, Fakulteten för Hälsa och samhälle.  
Avhandlingens titel: New Fractionation Tools Targeting Elusive Posttranslational Modifications
Fakultetsopponent: Dr. Michael Whitcombe, Senior lecturer, Dep of Chemistry, University of Leicester, Leicester, UK.

Seida Erovic Ademovski avlägger examen i odontologisk vetenskap den 7 april 2017, kl 09.00, Aulan, Högskolan i Kristianstad.
Avhandlingens preliminära titel: Treatment of intra-oral halitosis
Fakultetsopponent: Docent Per Ramberg, Göteborgs universitet

Helena Christell avlägger odontologie doktorsexamen den 24 mars 2017, kl 09.15, Aulan, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.
Avhandlingens titel:
Costs and benefits of cone beam computed tomography - for maxillary canines with eruption disturbance
Fakultetsopponent: Docent Thomas Davidson, Linköpings universitet

Robin Ekelund avlägger doktorsexamen den 17 februari, kl 13.15, Orkanen D138
Avhandlingens titel: Retrospektiva modernister - Om historiens betydelse för nutida mods
Fakultetsopponent: Professor Tine Damsholt, Köpenhamns universitet. 

Zdenka Prgomet avlägger examen i odontologisk vetenskap den 10 februari 2017, kl 09.15, Aulan, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.
Avhandlingens titel: The role of WNT5A in oral squamous cell carcinoma
Fakultetsopponent: Professor Jesper Riebel, Köpenhamns universitet, Danmark

Manne Gerell avlägger doktorsexamen i ämnet Hälsa och samhälle den 3 februari 2017 kl. 13.00 i aulan på Hälsa och samhälle. 
Avhandlingens titel: Neighborhoods without community.
Fakultetsopponent: Professor Wim Bernasco, Netherlands Institute for the Study of Crime an Law Enforcement (NSCR), VU University Amsterdam

Jenny Jakobsson, avlägger doktorsexamen i ämnet vårdvetenskap den 3 februari 2017 kl. 09.00 i aulan på Hälsa och samhälle.
Avhandlingens titel: Recovery after colorectal cancer surgery. Patients’ experience and factors of influence.
Fakultetsopponent är : Docent, leg läkare Eva Angente från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Disputationer 2016


Zahra El-Schich avlägger doktorsexamen 2016 vid Fakulteten för Hälsa och samhälle.
Avhandlingens titel: Novel imaging technology and tools for biomarker detection in cancer.
Fakultetsopponent: 

Luca Simenone avlägger doktorsexamen den 16 december kl 13.16, Niagara, Hörsal C, Malmö högskola
Avhandlingens titel: Design Moves. Translational Processes and Academic Entrepreneurship in Design Labs
Fakultetsopponent: Dr. Katarina Wetter Edman, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication / Industrial Design, Konstfack

Niklas Hafen avlägger doktorsexamen den 16 december 2016, kl 10.00, Orkanen, D138
Avhandlingens titel: En vandring längs välviljans väg. En studie om idrott och internationellt utvecklingsarbete genom de skandinaviska exemplen LdB FC for Life i Sydafrika och Open Fun Football Schools i Moldavien
Fakultetsoppoentn: Docent Josef Fahlén, Umeå universitet

Silvia Galli avlägger odontologie doktorsexamen den 8 december 2016, kl 09.15, Aulan Odontologiska fakulteten, Malmö högskola
Avhandlingens preliminära titel: On magnesium-containing implants for bone application
Fakultetsopponent: Professor Jan Eirik Ellingsen, Faculty of Dentistry, Institute of Clinical Denetistry, Oslo university 

Mohammad Al-Harthy avlägger odontologie doktorsexamen den 2 december 2016, kl 09.15, Aulan, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.
Avhandlingens preliminära titel: Cross-cultural differences in patients with temporomandibular disorders pain: a multi-center study
Fakultetsopponent: Docent Lars Dahlström, Institutionen för odontologi, Salgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

Torun Mattsson avlägger doktorsexamen den 25 november 2016, kl 13.15, Orkanen, D138
Avhandlingens titel: Expressiva dansuppdrag i ämnet Idrott och hälsa – utmanande läruppgifter i ämnet Idrott och hälsa
Fakultetsopponent:  Professor Gunn Engelsrud, Norweigan School of Sport Sciences

Paolo Guidi avlägger doktorsexamen den 18 november kl. 10.00, Aulan, Fakulteten för hälsa och samhälle. 
Avhandlingens titel: Social Work Assessment of Families with Children at Risk – Similarities and differences in Italian and Swedish public social services.
Fakultetsopponent: Professor Elinor Brunnberg, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola. 

David Roslund avlägger doktorsexamen den 28 oktober 2016, kl. 13.15-15.00, D 138, Fakulteten för lärande och samhälle. 
Avhandlingens titel: History Education as Content, Methods or Orientation.
Fakultetsopponent:  Professor Andreas Körber, Universität Hamburg.

Dmitrii Pankratov avlägger doktorsexamen den 21 oktober kl.9.00 i aulanm Fakulteten för hälsaoch samhälle.  
Avhandlingen titel: Self-charging biosupercapacitators. Novel approach for simultaneous generation and storage of electric power 
Fakultetsopponent: Professor Serge Cosnier, University Grenoble Alpes, Frankrike

Marie Bränvall, Fakulteten för Hälsa och samhälle, avlägger doktorsexamen den 14 oktober, kl 13.00, D138, Orkanen
Avhandlingens titel: Frigörelse med förhinder : om polisanmälan när kvinnor tar sig ur mäns våld i nära relationer.
Fakultetsopponent: Docent Carolina Överlien, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. 

Henrik Emilson avlägger doktorsexamen den 7 oktober 2016, kl 10.00, Niagara NIC0E11, Nordensköldsgatan 1
Avhandlingens titel: Paper planes : labour migration, integration policy and the state
Fakultetsopponent: Professor Per Mouritsen, Department of Political Science, Århus University 

Susan Lindholm avlägger doktorsexamen den 23 september 2016, kl. 13.15-15.00, D 138, Fakulteten för lärande och samhälle.
Avhandlingens titel: Remembering Chile. An entangled history of Hip-hop in-between Sweden and Chile.
Fakultetsopponent: Fil.dr. Sari Pekkola, Högskolan i Kristianstad.  

Gabriella Isma avlägger doktorsexamen den 16 september 2016 kl10.00, Aulan, Fakulteten för Hälsa och samhälle.  
Avhandlingens titel: Overweight and obesity in young children: Barriers in child health care and parental risk factors.
Fakultetsopponent: Professor Ulf Jakobsson, centrum för primärvårdsforskning, Lunds universitet. 

Eva-Karin Korduner avlägger odontologie doktorsexamen den 14 september 2016, kl 09.15, Aulan, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.
Avhandlingens preliminära titel: The Shortened Dental Arch (SDA) concept and Swedish general dental practitioners; Attitudes and prosthodontic decision-making
Fakultetsopponent: Professor Anders Wänman, Odontologiska institutionen, Umeå universitet

Mahmoud Keshavarz avlägger doktorsexamen den 9 september 2016, kl 13.15, Hörsal C, Niagara, Fakulteten för kultur och samhälle
Avhandlingens titel: Design-Politics: An Inquiry into Passports, Camps and Borders
Fakultetsopponent: Professor Andrew David Morrison, Institute of Design, The Oslo School of Architecture and Design

Birgitta Nordén avlägger doktorsexamen den 3 juni kl 13.15-15.00, Niagara, COE11, Fakulteten för lärande och samhälle
Avhandlingnes titel: Learning and Teaching Sustainable Development in Global – Local Contexts
Fakultetsopponent: Professor Gerd Michelsen, Leuphana University

Steve Dahlskog avlägger doktorsexamen den 10 juni 2016, kl 13.00, Fakulteten för Teknik och samhälle
Avhandlingens titel: Patterns And Procedural Content Generation
Fakultetsopponent: Pieter Spronck (Tilburg University)

Vedrana Vejzovic avlägger doktorsexamen den 3 juni 2016, kl 9.00, Fakulteten för Hälsa och samhälle
Avhandlingens titel: Going trough a colonoscopy and living with inflammatory bowel disease : children's and parents' experiences and evaluation of the bowel cleansing quality prior to colonoscopy
Fakultetsopponent: Professor Karin Enskär, Hälsohögskolan Jönköping. 

Wimonrut Boonsatean avlägger doktorsexamen den 31 maj 2016, kl 9.00, Aulan, Hälsa och samhälle.
Avhandlingens titel: Living with Type 2 diabetes in a Thai population.
Fakultetsopponent: Professor Unn-Britt Johansson, Sophiahemmet högskola 

Jonas Anderud avlägger odontologie doktorsexamen den 27 maj 2016, kl 09.15, Aulan,
Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.
Avhandlingens preliminära titel: On guided bone regeneration using ceramic space maintaining devices
Fakultetsopponent: Professor Stefan Lundgren, Odontologiska institutionen, Umeå universitet

Charlotta Carlström avlägger doktorsexamen den 15 april kl. 10.00 i
OBS! Orkanens aula!
Avhandlingens titel: BDSM – Paradoxernas praktik
Fakultetsopponent: Professor Don Kulick, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet.

Emil Edenborg avlägger doktorsexamen den 8 april kl 10.15, Niagara, Auditorium B0E15
Avhandlingens titel: Nothing more to see: Contestations of belonging and visibility in Russian media
Fakultetsopponent: Professor Nira Yuval-Davis, University of East London 

Christina Diogo Löfgren avlägger odontologie doktorsexamen den 19 februari, kl 9.15, Aulan, Odontologiska fakulteten
Avhandlingens titel: Oral dryness in relation to film-forming properties of saliva
Fakultetsopponent:  

Mona Schlyter avlägger doktorsexamen i medicinsk vetenskap i ämnet Vårdvetenskap den 19 februari, kl 9.00, Aulan, Fakulteten för Hälsa och samhälle.  
Avhandlingens titel: Myocardial infarction - Personality facators, coping strategies, depression and secondary prevention.
Fakultetsopponent: Professor Johan Herliz, Kardiologi och prehospital akutsjukvård, Sektionen för akut- och prehospital vård samt medicinsk teknik, Högskolan i Borås

Senast uppdaterad av Maria Dahlberg