Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskningsnyheter

Ny biomarkör för stresspådrag hos suicidnära personer

FORSKNING. Forskare vid Malmö högskola och Lunds universitet har funnit en biomarkör i cellfri blodplasma som visar på förhöjd stress hos suicidnära personer. Förhoppningen är att biomarkören ska kunna användas vid framtida psykiatriska studier. 

  1. Sexualitet svårt för kvinnor som lämnat drogmissbruk

    FORSKNING. Kvinnor som lämnat ett drogmissbruk känner en stor osäkerhet inför hur de ska hantera sexualiteten i ett drogfritt liv. Å ena sidan finns en känsla av att sex var bättre förr, å andra sidan är upplevelsen skamfylld och förknippad med en snedvriden syn. Utifrån en ny studie efterfrågar forskare från Malmö högskola och Göteborgs universitet mer stöd för kvinnorna inom de behandlingsprogram som finns idag. 

  2. Samverkan tidskrävande visar forskning

    FORSKNING. Akademin samarbetar med olika aktörer och blir allt viktigare för att finansiera forskning. Men samverkan är komplicerat och tidskrävande, menar Luca Simeone som har studerat tre akademiska forskningslabb. Den 16 december disputerar han vid Malmö högskola. 

Orkanen Lights

Fler nyheter

Senast uppdaterad av Helena Nord