Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskningsnyheter

Två professorer invalda i nätverk för excellenta forskare

Bodil Liljefors Persson, professor i religionshistoria, och Sara Johnsdotter, professor i medicinsk antropologi, har blivit nominerade av Vetenskapsrådet till databasen AcademiaNet.  Databasens syfte är att lyfta fram excellenta kvinnliga forskare i en långt ifrån jämställd akademisk värld.

  1. Språket väsentligt för att lära sig matematik

    PRESSMEDDELANDE: Att kunna läsa och förstå matematiktexter är avgörande redan i 4:e klass för att lära sig matematik. Det visar Cecilia Segerby i sin avhandling. Hur gör man egentligen för att utveckla 10-åriga elevers resonemangsförmåga i matematik?

  2. Lena Dominelli och Ingemar Lundström blir hedersdoktorer

    Professor Lena Dominelli och Professor emeritus Ingemar Lundström blir hedersdoktorer vid Fakulteten för hälsa och samhälle. Båda har utmärkt sig för nydanande forskning inom sina respektive forskningsfält och är idag viktiga inspirationskällor för fakulteten.

Orkanen Lights

Fler nyheter

Senast uppdaterad av Charlotte Orban