Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering

Jan Ljungberg

Populär eller legitim?


Onsdag 22 mars kl. 15.00 handlar CTA-seminariet med Jan Ljungberg, professor i informatik vid Göteborgs universitet, om ”Digitaliseringens paradoxer – sociala medier i myndighetsarbete". Något som både skapar möjligheter och utmaningar för myndigheter. Sociala medier som Facebook och Twitter har blivit en självklar del av många offentliga organisationers medborgarservice. Traditionellt har datorisering av myndighetsarbete baserats på principer om effektivitet, produktivitet och kontroll. Sociala medier däremot, förknippas snarare med en informell ton, sociala nätverk och viral spridning av information utom kontroll. 

Anmälan till Malin Idvall.

Tuija Muhonen nov16

CTA-forskare får 9 miljoner av FORTE

Välfärdsorganisationer såsom skola, vård och omsorg har under de senaste decennier genomgått stora förändringar och förändringstakten är fortfarande hög. Detta har påverkat arbetsmiljön inom dessa organisationer negativt och utgör en av vår tids stora samhällsutmaningar. Hur arbetet organiseras och leds bidrar till att forma arbetsmiljön för båda chefer och medarbetare. Forskargruppen vid CTA har fått bidrag från Forte för ett forskningsprogram som handlar om organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat inom välfärdsorganisationer. Anslaget bidrar till vidareutveckling av pågående och planerade forskningsprojekt samt möjliggör nyrekryteringar för initiering av nya projekt.  Det övergripande målet är att utveckla teoretiska ansatser, arbetsformer och metoder som kan användas för forskning, praktik och intervention i syfte att utveckla en hållbar arbetsmiljö i framtidens HSO. Programperioden sträcker sig från 2017-2019 med möjlighet till förlängning för ytterligare tre år.  Programbidraget möjliggör expansion av CTA som forskningscentrum. 

Senast uppdaterad av Malin Idvall