Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Finansiering

Flera forskningsfinansiärer utlyser regelbundet medel som är öronmärkta för olika typer av utbyten och samarbetsprojekt mellan näringsliv och akademisk forskning. Utlysningarna kan gälla allt från förstudier och behovsanalyser till utförande av forsknings- och utvecklingsprojekt.

Aktuella utlysningar

Senast uppdaterad av Charlotte Löndahl Bechmann