MAH Logo

Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Länkar – urban forskning

Lokala organ för urban utveckling

Institutet för hållbar stadsutveckling - ISU, Malmö
Centrum för Fastighetsföretagande - CFFF

Regeringsorgan för urban utveckling

Delegationen för hållbara städer
Regeringens mål för urban utveckling
Fastighetsmaklarnamnden - statlig tillsynsmyndighet

EU-organ för urban utveckling

URBACT

Finansiärer för urban forskning

Mistra - för hållbar utveckling
Forskningsrådet Formas 

Institutioner för urbana studier - svenska högskolor och universitet

KTH, Stockholm - Avdelningen för Urbana och regionala studier
Örebro universitet - forskarskolan Urbana studier - städer och regioner i förändring 
Uppsala universitet - Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
SLU - Forskarskolan Arkitektur och planering för stadens landskap

Institutioner för urbana studier - högskolor och universitet övriga världen

Norden
Norway's environmental research institutes, NIBR 
Roskilde Universitet
University of Helsinki

Storbritannien
King's College London
London South Bank University
London School of Economics and Political Science
Newcastle University
University of Birmingham
University of Bristol
University of Cambridge
University of Glasgow
University of the West of England

Europa i övrigt
Bauhaus-Universität Weimar - Tyskland
Ghent University - Nederländerna
National Institute for Regional and Spatial Analysis (NIRSA) - Irland
University of Groningen - Nederländerna

USA
Columbia University
MIT - Massachusetts Institute of Technology
Old Dominion University
Princeton University
University at Albany
University of Chicago
University of Washington Tacoma

Övriga världen
Simon Fraser University Vancouver - Kanada
The University of Newcastle, Australia - Australien
University of Toronto - Kanada

Diskussionsforum för urban utveckling

The Forum for Irish Urban Studies (FIUS)

Intresseorganisationer

Kvinnors Byggforum - länkregister
Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Fastighetsägarna
HSB
Hyresgästföreningen
Jagvillhabostad.nu
Riksbyggen
SABO
SBC
Sveriges byggindustrier
Villaägarnas riksförbund

Branschtidningar

Blickpunkt: Bygg & Fastighet
BoFakta - tidningen Allt om bostadsrätt
BoFast
BoRätt - tidning för bostadsrättsföreningar
Byggindustrin
Byggkontakt
Tidningen Fastighetsaktien
Fastighetsförvaltaren
Fastighetsjournalen
Fastighetsnytt
Fastighetstidningen  
Fastighetsvärlden
Hem&Hyra - medlemstidning för Hyresgästernas Riksförbund

Övrigt

Allt om bygga och bo - Länklista från Aftonbladet
Byggtorget - Artikelreferenser om bygg-, fastighets- och miljöbranschen för åren 1950-2006 - från KTH.

Tipsa gärna om fler länkar (klicka här) 

Senast uppdaterad av lujofr