MAH Logo

Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)

Höstens CTA-seminarier

Temat för höstens seminarier är "Internet och arbetslivets förändring". Internet har hittills haft störst betydelse på vårt sociala liv, men förutspås av många få stora konsekvenser för arbetslivet - kanske mycket större än vad vi idag kan förutse. Med det här temat på höstens seminarieserie vill CTA lyfta upp olika dimensioner av Internet och sociala medier och vilken betydelse dessa kan ha på arbetslivet i framtiden.

Stimulansmedel för högskolans forskare

Styrgruppen för Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) utlyser medel för att stimulera Malmö högskolas forskare att författa nya ansökningar till externa finansiärer inom arbetslivsforskning som FORTE, Vetenskapsrådet, AFA Försäkring eller VINNOVA. Ansökan ska skickas in senast 31 augusti. Läs mer

CTA medarrangör av internationell konferens

JC2Den sjätte internationella konferensen om "Community, work and family" hålls i Malmö nästa år. Datum för konferensen är 19-22 maj.

Fokus för konferensen är hur samhället, arbetet och familjen förhåller sig till varandra på ett meningsfullt sätt i tid och rum. Konferensen är ett samarbete mellan CTA och Urbana Studier. Läs mer om konferensens sex teman och viktiga deadlines.

Senast uppdaterad av Malin Idvall