Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)

Sociala mediers roll i professionella organisationer

MSvenssonMåns Svensson, docent i rättssociologi och föreståndare för centrumbildningen Work, Technology and Social Change (WTS) vid Lunds universitet kommer till CTA onsdag 19 november kl.13.00 för att hålla seminarium.

Seminariet utgår från ett forskningsprojekt som syftar till att, utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv, öka kunskapen om sociala mediers inträde i professionella organisationer. Behovet av den här typen av kunskap är betydande för bland annat lednings- och maktstrukturer, professionella identiteter och arbetsmiljön.

Anmälan och mer information om höstens seminarier

CTA medarrangör av internationell konferens

TuijaMDen sjätte internationella konferensen om "Community, work and family" hålls i Malmö nästa år. Datum för konferensen är 19-22 maj.Fokus för konferensen är hur samhället, arbetet och familjen förhåller sig till varandra på ett meningsfullt sätt i tid och rum. Konferensen är ett samarbete mellan CTA och Urbana Studier. Läs mer om konferensens sex teman och viktiga deadlines.

Senast uppdaterad av Malin Idvall