MAH Logo

Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)

2,4 miljoner till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa

HanneBforskningCTA-forskaren Hanne Berthelsen är en av de forskare som fått forsknings- och utvecklingsanslag från AFA Försäkring. Hannes projekt har syftet att främja användningen av en internationellt använd arbetsmiljöenkät, COPSOQ (The Copenhagen Psychosocial Questionnaire) i Sverige.

I projektet ska de skapa en lättanvänd webbplattform, som man på arbetsplatserna kan använda för att kartlägga sin arbetsmiljö, och planera konkreta åtgärder med utgångspunkt i COPSOQ.  Man ska kunna jämföra den egna arbetsplatsens resultat direkt med vetenskapligt baserad kunskap. Även förslag på evidensbaserade åtgärder kommer finnas på webbplattformen.

"Det var inte för att jag är kvinna"

TuijaMSkriftserien2014Detta är titeln på en artikel om kvinnors förnekande av könsdiskriminering. Artikeln har skrivits av professor Tuija Muhonen och journalisten Fayme Alm. Artikeln bygger på en studie där kvinnliga chefer och specialister intervjuats om sin karriärutveckling och hur de reflektera över eventuell upplevelser av könsdiskriminering. Analysen visar att initialt är den allmänna reaktionen förnekelse.Fayme-Alm-Skriftserien

 

 

 

 

Senast uppdaterad av Malin Idvall