Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)

John Wayne and Tarzan no longer work here

JohnWayneThe first CTA-seminar of 2015 is an etnographic tale of masculinity and safety practice in ambulance work presented by Morten Kyed, Post.Doc at the Department of Sociology and Social Work, Aalborg University.

Scandinavian men are, as everywhere else in the world, highly overrepresented in accident and death statistics at work. This seminar illuminates how masculinity and safety practice is practised in everyday life among male EMTs in Denmark.

Read more and sign up for the seminar

Arbetsliv och ohälsa

MortenKCTAs  seminarieföreläsningar våren 2015 kommer att fokusera på olika perspektiv på relationen mellan arbetsliv och ohälsa. Alltmer slimmade arbetsorganisationer leder till ökat tempo och större arbetsbelastning. Det är inte ovanligt att arbetslivet påverkar vår hälsa på olika sätt; det kan gälla psykisk hälsa i form av stressrelaterade symptom och utbrändhet eller fysiska i form av arbetsolyckor.

Morten Kyed, Post.Doc vid Aalborgs universitet är först ut med sitt seminarium "John Wayne and Tarzan no longer work here".

Läs mer vårens seminarier

Vill du ha hjälp och skriva forskningsansökningar?

Centrum för professionsstudier (CPS), Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA) och Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS) bjuder in professions-, arbetslivs- och sexualitetsforskare vid Malmö högskola till ett ansökningsseminarium inför inlämning till FORTE och Riksbankens Jubileumsfond 2015.

Seminariet äger rum onsdagen den 14 januari 2015 kl. 13.15 i konferensrummet, Institutionen för socialt arbete, vån. 3 på Scylla.

Vid seminariet får ni hjälp att förbättra er egen ansökan samtidigt som ni granskar de andras ansökningar. Var noga med att följa anvisningar inför ansökan och ta del av de råd som professor Lennart Svensson ger. Utöver denna kollegiala granskning kommer professor Lennart Svensson vid Göteborgs universitet att läsa och kommentera ansökningarna.

Läs några råd inför ansökning

Läs mer hos http://www.forte.se/sv/Utlysningar/  http://www.rj.se/svenska/for_forskare/soka_anslag

Vi vill ha era ansökningar senast den 7 januari 2015.
Ni kommer sedan att få övrigas deltagares ansökningar via e-mail.

Sven Persson (CPS), Tuija Muhonen (CTA), Lotta Löfgren-Mårtenson (CSS)       
        

Senast uppdaterad av Malin Idvall