MAH Logo

Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)

Stimulansmedel för högskolans forskare

Styrgruppen för Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) utlyser medel för att stimulera Malmö högskolas forskare att författa nya ansökningar till externa finansiärer inom arbetslivsforskning som FORTE, Vetenskapsrådet, AFA Försäkring eller VINNOVA. Ansökan ska skickas in senast 31 augusti. Läs mer

CTA medarrangör av internationell konferens

JC2Den sjätte internationella konferensen om "Community, work and family" hålls i Malmö nästa år. Datum för konferensen är 19-22 maj.

Fokus för konferensen är hur samhället, arbetet och familjen förhåller sig till varandra på ett meningsfullt sätt i tid och rum. Konferensen är ett samarbete mellan CTA och Urbana Studier. Läs mer om konferensens sex teman och viktiga deadlines.

2,4 miljoner till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa

HanneBforskningCTA-forskaren Hanne Berthelsen är en av de forskare som fått forsknings- och utvecklingsanslag från AFA Försäkring. Hannes projekt har syftet att främja användningen av en internationellt använd arbetsmiljöenkät, COPSOQ (The Copenhagen Psychosocial Questionnaire) i Sverige.

I projektet ska de skapa en lättanvänd webbplattform, som man på arbetsplatserna kan använda för att kartlägga sin arbetsmiljö, och planera konkreta åtgärder med utgångspunkt i COPSOQ.  Man ska kunna jämföra den egna arbetsplatsens resultat direkt med vetenskapligt baserad kunskap. Även förslag på evidensbaserade åtgärder kommer finnas på webbplattformen.

Senast uppdaterad av Malin Idvall