MAH Logo

Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)

Can social media create trust?

Peter&Hope2Det är frågan som CTAs egna forskare Peter Håkansson och Hope Witmer ställer vid höstens första seminarium onsdagen den 10 september kl. 13.00 i Aktersalongen, Kranen, Östra Varvsgatan 11A.

Anmälan och mer information om höstens seminarier

Stimulansmedel för högskolans forskare

Styrgruppen för Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) utlyser medel för att stimulera Malmö högskolas forskare att författa nya ansökningar till externa finansiärer inom arbetslivsforskning som FORTE, Vetenskapsrådet, AFA Försäkring eller VINNOVA. Ansökan ska skickas in senast 31 augusti. Läs mer

CTA medarrangör av internationell konferens

JC2Den sjätte internationella konferensen om "Community, work and family" hålls i Malmö nästa år. Datum för konferensen är 19-22 maj.

Fokus för konferensen är hur samhället, arbetet och familjen förhåller sig till varandra på ett meningsfullt sätt i tid och rum. Konferensen är ett samarbete mellan CTA och Urbana Studier. Läs mer om konferensens sex teman och viktiga deadlines.

Senast uppdaterad av Malin Idvall