Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)

Peter Håkansson diskuterar ungdomsarbetslöshet med gymnasieministern på Almedalen

PeterHakanssonAug2014v2CTA-forskaren Peter Håkansson är på plats på Gotland under årets Almedalsvecka för att diskutera ungdomsarbetslöshet. Över 100 000 unga i Sverige mellan 16-25 år varken arbetar eller studerar.

De viktigaste bakgrundsfaktorerna är mobbning och socialt utanförskap, brist på pedagogiskt stöd i skolan och likgiltiga vuxna. Många har stora svårigheter att få jobb och riskerar att mer eller mindre permanent hamna utanför arbetsmarknaden med åtföljande problem inom social situation, ekonomi och hälsa. På frukostseminariet i Almedalen kommer frågor att tas upp som: Hur kan vi hjälpa dem som hamnat där? Räcker regeringens åtgärder? Hur kan vi arbeta långsiktigt för dessa unga?

Projektgruppen-CWFCProjektgruppen för Community, Work, Family konferensen: fr v, Hope Witmer, Jonas Lundsten, Jean-Charles E. Languilaire, Tuija Muhonen och Hanne Berthelsen

Deltagarna kom från 25 länder 

CTA arrangerade tillsammans med Urbana studier den sjätte internationella konferensen om "Community, work and family" här i Malmö 20-22 maj 2015. Deltagarna kom från hela världen och våra keynote speakers representerade fem nationaliteter. Under konferensens två och en halv dagar hölls, utöver keynotes, 22 sessioner och 7 symposier.

group image of The 6th International Community, Work and Family conference

Senast uppdaterad av Malin Idvall