Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Nyheter

Studenternas inflytande viktigt för kvaliteten i utbildningarna

UTBILDNING. För sex år sen togs kårobligatoriet bort - regeln om att studenter var tvungna att vara med i en studentkår under sin studietid. Förändringen har gjort att färre studenter går med i kåren än tidigare och det påverkar studenternas inflytande över utbildningarnas pedagogik, innehåll och kvalitet. 

  1. Biologiska smörjmedel under lupp

    FORSKNING. Nu inleds forskning för att ta fram ett nytt instrument som ska göra det möjligt att studera hur strukturen i tunna filmer av biologiska smörjmedel påverkas av tryck och rörelse. Genom att öka kunskapen om naturens egna lösningar hoppas forskarna möjliggöra för miljövänliga smörjmedel. 

  2. Bättre samordning efterfrågas vid trafikstörningar

    FORSKNING. En gemensam trafikledning, samordnad information och mer beslutsrätt till passagerarna. Det är några av förslagen på förbättringar vid störningar i kollektivtrafiken.
    – Med ganska små medel kan man göra stora förbättringar, säger Åse Jevinger, forskare vid Malmö högskola.

Fler nyheter

Senast uppdaterad av Michael Gustafson