Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Nyheter

På jakt efter cirkulerande tumörceller

FORSKNING. Professor Anette Gjörloff Wingren inleder ett nytt forskningsprojekt med syfte att utveckla bättre metoder för att detektera blodburna cancerceller med benägenhet att metastasera. Forskningen sker i samarbete och finansieras av KK-stiftelsen. 

  1. Efterfrågar tydligare kriterier för röntgen i tandvården

    PRESSMEDDELANDE. I en ny avhandling har tandläkaren Helena Christell undersökt kostnader och nytta med cone beam computed tomography - CBCT, en relativt ny röntgenmetod inom tandvård som ger bilder i tre plan
    — Resultatet visar att användning av CBCT  i många fall inte ger någon nytta i form av ett förändrat behandlingsbeslut, säger Helena Christell, ST-tandläkare i odontologisk röntgendiagnostik vid Malmö högskola

  2. Ny forskning om svensk 1940-talslitteratur

    FORSKNING. Vem hade rätt att tillhöra nationen Sverige och kalla sig svensk på 1940-talet? Kristin Järvstad, docent i litteraturvetenskap vid Malmö högskola, ska skapa ny kunskap om 1940-talets Sverige.

    – Det är en komplex tid när svenskhetens innehåll och könens positioner var omdebatterade frågor, säger Kristin Järvstad.

Fler nyheter

Senast uppdaterad av Helena Smitt