Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Malmö högskola i Almedalen

Detta gjorde Malmö högskola i Almedalen 2014

  Tom Nilsson i Almedalen 2013
   

2014 deltog drygt tjugotalet medarbetare från Malmö högskola i olika arrangemang under Almedalsveckan i Visby, där högskolan medverkade för tredje året i rad i Öresundskomiteens satsning Öresundshuset.

I spalten till höger kan du läsa ett urval av referat från de evenemang där högskolan deltog.

      MÅNDAG
30 juni 13:00–14:30  

Jonas Olofsson, professor på fakulteten för hälsa och samhälle, deltar i Thorengruppens debatt Räcker det med gymnasieutbildning idag? Räcker det imorgon?
S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 

  15:00–15:45   Jonas Olofsson medverkar i forskningsfinansiärerna Formas, Forte, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådets seminarium Ung, arbetslös och utanför
Best Western Strand Hotel, Bryggarsalen, Mellangatan 54 
  17:00–19:00  

Mötesplats Social Innovation medverkar i Hjärna Hjärta Cashs seminarium Kan entreprenörer och innovationer lösa våra samhällsproblem?
Mellangatan 1
 

      TISDAG
1 juli 08:00–09:30   Tapio Salonen, professor i socialt arbete och dekan vid Fakulteten för hälsa och samhälle, medverkar i Regionförbundet Östsams seminarium – Minskad ojämlikhet i hälsa – från ord till handling
Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

09:15–10:15  

Margareta Serder, doktorand på fakulteten för lärande och samhälle –  Svensk/dansk PISA-debatt: vem har klokast barn?
Öresundshuset, Hästgatan 1 

  10:30–11:30   Tapio Salonen medverkar i Västsvenska Arenans seminarium Dela(d) stad. Vem är segregerad – egentligen?
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan), sal E31
  10:30–11:30   Daniel Ericsson, gästprofessor i organisation och ledarskap, fakulteten för kultur och samhälle – Kom och bygg framtidens hållbara stad med oss
Öresundshuset, Hästgatan 1
  13:30–14:30   Anders Wigerfelt-Svensson, docent i internationell migration och etniska relationer, Berit Wigerfelt, docent i internationell migration och etniska relationer, samt Göran Adamson, lektor i sociologi –
Vi, dom och den jobbiga demokratin – om att göda eller hindra hat mellan grupper
Öresundshuset, Hästgatan 1 
 
  14:00–15:00   Peter Håkansson, forskare Malmö högskola, medverkar i Trelleborgs kommuns seminarium Tio teser om hur vi nutidsanpassar arbetsmarknadspolitiken
Tage Cervins gata 1–2 

14:00–16:00  

Gunnar Blomé, Universitetslektor inom fastighetsekonomi medverkar i Boverkets seminarium – Vilka är de största utmaningarna på bostadsmarknanden? 
Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4 

  16:00–17:00  

Daniel Ericsson – Innovativa material – hur bygger vi innovationskultur
Öresundshuset, Hästgatan 1  

  16:00–16:45   Tapio Salonen medverkar i Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO:s seminarium Bostadspolitiken i praktiken – hur skulle Sverige se ut utan allmännyttan?
Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Kitchen&Table (tidigare restaurang Friheten) 
 

17:15–18:45

 

Jeanette Eriksson, lektor i datavetenskap, Micke Krona, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap samt Björn Johnson, docent i socialt arbete möter forskare från Lunds universitet i Science Slam – nya forskningsrön i snabbformat
Öresundshuset, Hästgatan 1

      ONSDAG
 2 juli 09:00–10:00   Johan R Norberg, docent i idrottsvetenskap, talar på Rädda Barnens seminarium Idrott för alla – kan kränkningar inom idrotten förhindras genom politisk styrning?
Almedalens Bed and Breakfast, Tage Cervins gata 3B

09:00–
11:00
samt
13:00–15:00

 

Jonas Christensen, lektor i socialt arbete, Björn Johnson samt Tapio Salonen medverkar i Vetenskap och Allmänhets evenemang Varför behöver samhället forskning?
Visby Hamn, Strandvägen 2 (vid regn: tältet vid Fenomenalen Science Center, Skeppsbron 4)

  15:15–16:00   Cecilia Christersson, prorektor, deltar i Gröna studenters programpunkt Fler studenter och ökad kvalitet – går det?
Almedalen 
  20:00–
23:00
 

Tom Nilsson, lektor i statsvetenskap, presenterar sin forskning om hållbarhet i kläd- och textilindustrin – Hållbart mode, en tillväxttrend?
Öresundshuset, Hästgatan 1

      TORSDAG

  3 juli 

08:00–
09:00
  Carina Sild Lönroth, chef för Näktergalens mentorsverksamhet, Cecilia Christersson, prorektor, samt Soha Kadhim, tidigare mentorsbarn och numera student och mentor – Integration föds i mötet mellan människor – med mentorer blir vägen mindre snårig
Öresundshuset, Hästgatan 1
  08:00–19:00   Högskolan deltar i Anagrams mötes- och debattplats Social business är ingen trend – därför bryr sig nu alla företag
S:t Nicolai kyrkoruin, S:t Nicolai gränd 14 
  08:30–09:45   Tapio Salonen deltar i Svenska ESF-rådets seminarium EU-fonder som verktyg för social inkludering, integration och fattigdomsbekämpning
Hästgatan 10A 

 

09:15–10:15
Stefan Bengtsson, rektor för Malmö högskola, Alán Ali, tidigare student – Vem behöver en examen?
Öresundshuset, Hästgatan 1
  10:15–12:00   Lisbeth Ohlsson och Lena Lang, universitetslektorer på Malmö högskola medverkar i forskningsinstitutet Ifous seminarium Forskare på heta filten: Inkluderande lärmiljöer i skolan – vad är det?
Strandvägen, H540 
  12:00–13:00   Charlotte Ahlgren Moritz, Malmö högskolas vicerektor med ansvar för samverkan – Vad gör de på andra sidan? Möjligheter och barriärer i gränsregioner
Öresundshuset, Hästgatan 1
  13:30–14:30   Hanna Sigsjö, affärsutvecklare på innovation och utveckling, Malmö högskola – Offentlig och privat samverkan kring CSR för hållbar utveckling
Öresundshuset, Hästgatan 1
 

21:00–00:00


Kent Wisti, universitetspräst, talar på evenemanget TEDxAlmedalen – The Conversation  
Plats meddelas till anmälda

      FREDAG
4 juli 08:00–09:00   Bengt Svensson, professor i socialt arbete, deltar i Region Skånes samtal Morgondagens välfärdsstjänster: Ökad patientmakt inom missbruksvården
Öresundshuset, Hästgatan 1
 

10:00–11:30

  Jesper Fundberg, lektor i idrottsvetenskap medverkar i AIK Fotbolls diskussionspunkt Hur arbete med att syna normer kan förbättra laganda och spelkvalitet
Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1 
  11:00–12:00   Björn Fries, hedersdoktor på Fakulteten för hälsa och samhälle, deltar i Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning CAN:s seminarium Spelar det någon roll vad folk tycker?
Björkanderska, Skeppsbron 
Senast uppdaterad av Evelina Lindén