Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Idrottens utmaningar - idrottsvetarens möjligheter

Tid: 2017-11-23 17:00 -- 2017-11-23 19:00
Plats: Storm, Gäddan, Citadellsvägen 7, Malmö
Målgrupp: Öppet för alla

Välkommen till mingelkväll med Idrottsvetenskapliga programmets studenter och alumner!

Idrotten befinner sig i ständig utveckling och idrottsvetarens arbetsfält är brett. Idrotten som kulturföreteelse återspeglar och påverkar det omgivande samhället på olika nivåer, och idrottsvetaren ska vara väl rustad att planera och leda förändringsarbete på olika nivåer i samhället.

Vilka utmaningar står idrottsföreningarna inför?

Hur ser den framtida yrkesrollen ut för idrottsvetaren?

Ett panelsamtal startar upp vår mingelkväll. Vi bjuder på lättare förtäring och en unik möjlighet att knyta värdefulla kontakter inom det idrottsvetenskapliga fältet!

Deltagare i panelen presenteras inom kort.

Vid frågor och anmälan kontakta Malmö högskolas alumnkoordinator Desirée Annvir; desiree.annvir@mah.se

Foto: Lina Svensson

Senast uppdaterad av Anna Bogeskär Brandt