Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Boksläpp: Konsumenträtt med skuldsanering

Tid: 2017-08-24 16:00 -- 2017-08-24 17:00
Plats: Orkanenbibliotekets cafédel
Målgrupp: Alla intresserade

Välkommen på boksläpp för boken Konsumenträtt med skuldsanering av Mikael Matteson.

Mikael Matteson är universitetsadjunkt i juridik vid Malmö högskola och undervisar bland annat på socionomprogrammet.

Senast uppdaterad av Johanna Svensson