Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

CSS ordnar granskningsseminarium

Tid: 2017-01-10 09:00 -- 2017-01-10 16:00
Plats: Gäddan sal 508
Målgrupp: Alla sexualitetsforskare på Malmö högskola

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier bjuder in Malmö högskolas sexualitetsforskare till ett granskningsseminarium av skisser (i första hand Forte).

Granskare vid seminariet är professorerna Sara Johnsdotter och Anne Sofie Roald. Båda med mycket stor erfarenhet av forskningsansökningar.

Anmälan görs genom att skicka in er skiss (max tre sidor) till Hélena Bogazzi senast den 2 januari 2017!

Senast uppdaterad av Magnus Jando