Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

CSS och NMS-seminarium Out-of-field undervisning om sex, sexualitet och normer i naturkunskapsämnet

Tid: 2017-03-30 14:15 -- 2017-03-30 16:00
Plats: sal E477 på Orkanen
Målgrupp: Alla intresserade!

Välkomna på CSS/NMS seminarium! Ämma Hildebrand, doktorand i utbildningsvetenskap vid Lunds universitet håller seminariet Out-of-field undervisning om sex, sexualitet och normer i naturkunskapsämnet. 

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag en punkt i det centrala innehållet i det gymnasiegemensamma ämnet Naturkunskap 1 som lyder ”Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.” Mitt fokus ligger på att kvalitativt, genom intervjuer med naturkunskapslärare och klassrumsobservationer, undersöka hur denna formulering faller ut i verkligheten. Jag använder flera olika teoretiska ingångar när jag beskriver de fenomen som jag finner i min empiri. I texten jag ska presentera på seminariet, som är en idé till avhandlingskapitel, provar jag en kvalitativ förståelse av Out-Of-Field Teaching. Grunden till att jag har valt denna ingång är för att den hjälper mig att förstå hur naturkunskapslärares ämneskunskaper kring sex, sexualitet och normer påverkar hur undervisningen kan komma att bli/blir.

Välkomna med Er anmälan till helena.bogazzi senast den 27 mars tack!

Senast uppdaterad av Helena Bogazzi