Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

CSS seminarium "Tidsgeografi - en metod för att identifiera utsatthet för våld

Tid: 2017-05-16 13:15 -- 2017-05-16 15:00
Plats: sal B:0317 på Niagara
Målgrupp: Alla intresserade! Anmälan se nedan!

Välkomna på CSS seminarium! Karin Örmon, universitetslektor vid HS, Malmö högskola, håller seminariet " Tidsgeografi - en metod för att identifiera utsatthet för våld". 

Jag har använt Torsten Hägerstrands Tidsgeografi för att identifiera händelser under ett livsförlopp bland kvinnor som utsatts för våld och vårdats i en allmänpsykiatrisk kontext. I Hägerstrands tidsgeografi är geografin ankare för minnet och genom kvinnornas förflyttningar under livet har jag kunnat identifiera både sårbara och sociala händelser. Tidsgeografin ger oss också möjlighet att belysa helheten och delarna samt underlättar för oss att förstå det sammanhang som människor lever i. I min tidsgeografiska studie intervjuades 11 kvinnor och deras livsförlopp konstruerades genom ett datorprogram. Syftet var att belysa social kapacitet, stressfulla händelser, utsatthet för övergrepp och förövare, psykisk ohälsa samt var kvinnorna vände sig för stöd och hjälp.

Genom Tidsgeografin konstruerades kvinnornas livsförlopp, där tiden från födelseår till årtal för intervjun markerades på en Y- axel. Geografiska platser som kvinnan bott på markerades på en X-axel. Intervjun inleddes med att livsförloppet konstruerades och därefter markerades ovanstående händelser i kronologisk ordning.

Välkomna med Er anmälan till Hélena Bogazzi senast den 11 maj tack!


Senast uppdaterad av Helena Bogazzi