Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

CTA-seminarium: Privata angelägenheter på arbetstid

Tid: 2017-01-25 15:00 -- 2017-01-25 16:15
Plats: Niagara, rum NIC0929
Målgrupp: Forskare, praktiker, studenter

Alltsedan den industriella revolutionen har företagsledningar varit ytterst angelägna om att anställdas arbetstid ska ägnas åt arbetet, och ingenting annat. Detta intresse har knappast mattas över tid, utan kanske snarare stegrats i och med etablerandet av ledningsfilosofier såsom Lean (Production) och New Public Management. Trots att vi förväntas att ägna arbetstiden åt just arbetet så förekommer det en rad olika ”aktiviteter” av privat karaktär på våra arbetsplatser. Utifrån bland annat ett Forte-finansierat forskningsprojekt diskuteras frågor som vad det är vi ägnar oss åt och varför, hur beteendet rättfärdigas och huruvida det är skillnader mellan anställda och chefer. I förlängningen aktualiseras aspekter såsom arbetstrivsel, lojalitet, jämlikhet, engagemang, produktivitet. 

Lars Ivarsson är docent i arbetsvetenskap och verksam på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Hans forskning fokuserar i huvudsak på upplevelser och erfarenheter av det dagliga arbetet.

Anmälan till seminariet görs till Malin Idvall

Senast uppdaterad av Malin Idvall