Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Disputation - Robin Ekelund

Tid: 2017-02-17 13:15 -- 2017-02-17 15:00
Plats: Orkanen, D 138
Målgrupp: Alla intresserade

Doktorand Robin Ekelund försvarar sin avhandling "Retrospektiva modernister - Om historiens betydelse för nutida mods".

Opponent: Professor Tine Damsholt, Köpenhamns universitet.

För manus kontakta Robin Ekelund manus.

Senast uppdaterad av Catarina Christiansson