Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Disputation – Anna Senneby

Tid: 2017-06-14 09:15 -- 2017-06-14 12:00
Plats: Aulan, Odontologiska fakulteten
Målgrupp: Alla intresserade

Anna Senneby avlägger odontologie doktorsexamen. 

Avhandlingens titel: Re-Evaluation of Methods to Identify Individuals with Increased Risk of Caries

Fakultetsopponent: Professor Peter Lingström, Göteborgs Universitet

Senast uppdaterad av Johan Portland