Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Disputation – Bruno Chrcanovic

Tid: 2017-06-08 09:15 -- 2017-06-08 12:00
Plats: Aulan, Odontologiska fakulteten
Målgrupp: Alla intresserade

Bruno Chrcanovic avlägger odontologie doktorsexamen. 

Avhandlingens preliminära titel: On Failure of Oral Implants 

Fakultetsopponent: Docent Bertil Friberg, Brånemarkkliniken, Göteborg

Senast uppdaterad av Johan Portland