Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Disputation – Zdenka Prgomet

Tid: 2017-02-10 09:15 -- 2017-02-10 12:00
Plats: Aulan, Odontologiska fakulteten
Målgrupp: Alla intresserade

Zdenka Prgomet avlägger examen i odontologisk vetenskap.

Avhandlingens preliminära titel: The role of WNT5A in oral squamous cell carcinoma 

Fakultetsopponent: Professor Jesper Riebel, Köpenhamns universitet, Danmark

Senast uppdaterad av Magnus Jando