Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Disputation: Pär Johansson

Tid: 2017-12-15 09:15 -- 2017-12-15 12:00
Plats: Aulan, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola
Målgrupp: Alla intresserade

Pär Johansson avlägger odontologie doktorsexamen

Avhandlingens preliminära titel: On nano HA coating on PEEK implants to promote osseointegration

Fakultetsopponent: Professor Lars Rasmusson, Göteborgs Universitet

Välkomna!

Senast uppdaterad av Johan Portland