Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Disputation Jenny Jakobsson

Tid: 2017-02-03 09:00 -- 2017-02-03 12:00
Plats: Aulan på Hälsa och samhälle, Jan Waldenströms gata 25
Målgrupp: Alla intresserade

Doktorand Jenny Jakobsson, antagen i ämnet vårdvetenskap, lägger fram sin avhandling "Recovery after colorectal cancer surgery. Patients’ experience and factors of influence."

Opponent: Docent, leg läkare Eva Angente från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.n

Kort sammanfattning av doktorsavhandlingen

Avhandlingen handlar om postoperativ återhämtning i samband med operation for colorektal cancer ur patientens perspektiv. Colorectal cancer ar den tredje vanligaste cancerformen i världen och i Sverige.

Idag opereras dessa patienter enligt konceptet "enhanced recovery after surgery" (ERAS) som innebar att patienterna får en omfattande preoperativ information och utbildning, ett användande av minimal invasiv kirurgisk teknik, tidigt intag av fast föda och intensiv mobilisering som startar redan operationsdagen.

Traditionellt har återhämtning efter colorektal cancerkirurgi utvärderats med mått som vårdtid, återinläggning och livskvalitet. Det övergripande syftet var att beskriva och jämföra hur patienter upplever sin återhämtning, allmänna halsa och oro upp till sex månader efter operation. Vidare var syftet att beskriva patient och operationsrelaterade faktorer som har samband med patientrapporterad återhämtning.

Välkommen!

Senast uppdaterad av Magnus Jando