Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Disputation: Seida Erovic Ademovski

Tid: 2017-04-07 09:00 -- 2017-04-07 12:00
Plats: Aulan, Högskolan i Kristianstad
Målgrupp: Alla intresserade

Seida Erovic Ademovski avlägger examen i odontologisk vetenskap. 

Avhandlingens preliminära titel: Treatment of intra-oral halitosis 

 Fakultetsopponent: Docent Per Ramberg, Göteborgs universitet

 

Välkomna!

Senast uppdaterad av Johan Portland