Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Docentföreläsning - Barns vardag och varande utifrån en barndomssociologisk lins

Tid: 2017-05-18 13:15 -- 2017-05-18 14:00
Plats: D 328, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö högskola
Målgrupp: Alla intresserade

Anne Harju talar om sin forskning i relation till det barndomssociologiska fältet. I sin avhandling om barn i familjer med knapp ekonomi rörde hon sig kring ett centralt tema som handlar om barns aktörskap och egna perspektiv. Anne Harju har alltmer kommit att intressera sig för hur barn formas av, och formar, de sociala sammanhang som de finns inom. Exempelvis handlar det om hur barn reproducerar sociala positioner. Detta kopplas till diskussioner inom det barndomssociologiska fältet. 

Senast uppdaterad av Helena Smitt