Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

EU:s Marie Curie-program

Tid: 2017-02-28 13:00 -- 2017-02-28 15:30
Plats: Nereus (Studentcentrum); Representationsrummet, plan 2
Målgrupp: Alla intresserade

Nyfiken på EU:s Marie Curie-program och stöd till innovation i Små och medelstora företag?

Den 28 februari kl. 13.00 – 15.30 arrangerar Forskarservice tillsammans med experter från VINNOVA ett seminarium där du får veta allt om ”Marie Curie” och EU:s särskilda instrument för innovation i Små och medelstora företag (SMF).

”Marie Curie” ger forskare möjlighet att under perioder vara verksam i ett annat land och i den privata sektorn. Programmet riktar sig till alla ämnesområden inom forskning och innovation. Samverkan med företag och organisationer utgör en viktig komponent. Programmet finns både för enskilda forskare (IF) och som forskarskolor (ITN). Stödet för innovation i SMF erbjuder också möjligheter för akademin.

  • Rektor Kerstin Tham inleder
  • Erik Litborn och Karin Aase – VINNOVA – informerar om ”Marie Curie” och EU:s instrument för SMF
  • Du får möjlighet att ställa frågor till Erik och Karin och prova din projektidé

Plats: Nereus (Studentcentrum); Representationsrummet, plan 2.

Anmälan: Senast den 22 februari till johan.alling@mah.se

Fördjupning senare i vår
I månadsskiftet mars – april 2017 genomförs en heldagsutbildning för ett tjugotal forskare med inriktning på ”forskarskolorna” Marie Curie Innovative Training Networks (ITN). Genomförare är holländska Yellow Research. Mera info följer.  

Välkomna! Forskarservice

Läs mer:

http://www.vinnova.se/sv/EU-internationell-samverkan/Horisont-20201/Spetskompetens/Marie-Skodowska-Curie-Actions/

http://www.vinnova.se/sv/EU-internationell-samverkan/Horisont-20201/Industriellt-ledarskap/Information-and-Communication-Technologies2

Senast uppdaterad av Maria Dahlberg