Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

EU:s internationalisering och globala mål - kunskap och pedagogik

Tid: 2017-04-27 14:00 -- 2017-04-27 16:00
Plats: Stortorget, Stadskontoret, Malmö stad
Målgrupp: Alla intresserade

-          Gunnhildur Lily Magnusdottir, Senior Lecturer in International Relations and EU, European Studies, Department of Global Political Studies, Malmö University: The Nordic dimension and the European Union as a Global Actor on policies for Climate Change

-          Den globala skolan (UHR), EU, internationalisering och globala mål - Nya perspektiv på internationalisering i skolan med stöd av globala mål för hållbar utveckling - vart är vi på väg? Funderingar, tips och tankar. Bo Hellström och Christer Torstensson, Den Globala Skolan/Universitets och högskolerådet!

-          Annie Bergh, IKT-pedagog, Pedagogisk inspiration Malmö – Projektet DSoE - Digital Schools of Europé

Vid föranmälan bjuds på kaffe, te och kaka. Föranmälan till europadirekt@malmo.se

Euroepisk Faktascen – EU i Skolan

”Vi lever i en omvälvande tid där globala omvandlingsprocesser påverkar och utmanar såväl vår vardag som våra föreställningar om världen, såväl politik och samhällsplanering som hur vid utbildar oss för framtiden. Lärare som undervisar kring samhällsfrågor, historia och religion ställs inför nya utmaningar. Inte minst eftersom det sedan mer än 20 år tillbaka finns en helt ny nivå för politik och styrning att hantera i undervisningen - den Europeiska Unionen. Men vad vet vi egentligen om denna nivå? Om dess historia och dess påverkan på vår vardag och det kommunala, regionala, nationella och europeiska politiska livet och förvaltandet? Hur skall vi få in EU som en del av vår samhällsundervisning? Vart är EU på väg? Kunskap, förståelse och en kritisk reflektion kring ovanstående frågor har stor betydelse för vad vi förväntar oss i framtiden och hur vi agerar i nuet för att skapa en framtid att vilja överlämna till våra barn.

Att det saknas grundläggande kunskaper i Sverige om EU:s roll i såväl lokal som regional och nationell politik, inom kunskapsförmedling som skola och universitet, och inom media visade rapporten EU på hemmaplan (SOU2016:10). Med denna serie av föreläsningar och samtal hoppas vi att kunna bidra till att ändra det förhållandet.


Senast uppdaterad av Janni Karlsson