Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

En akademisk kvart: Fredrik Hansson

Tid: 2017-02-01 12:30 -- 2017-02-01 13:00
Plats: Malmö stadsbibliotek
Målgrupp: Alla intresserade

Synlig undervisning - vad är det?

Populärvetenskaplig föreläsning av Fredrik Hansson, fil. dr i Svenska med didaktisk inriktning. Forskar f n om bland annat genrepedagogik och ämneskonceptioner, om lärares hantering av klassrumssituationer och om elevers uppfattning av olika typer av stöttning.

Program: www.mah.se/akademiskkvart

Senast uppdaterad av Magnus Jando