Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

En akademisk kvart: Malin Ideland

Tid: 2017-02-08 12:30 -- 2017-02-08 13:00
Plats: Malmö stadsbibliotek
Målgrupp: Alla intresserade

"Den KRAV-märkta människan"

Populärvetenskaplig föreläsning av Malin Ideland, professor i utbildningsvetenskap och docent i etnologi.

Malin Ideland intresserar sig för hur makt utövas genom normer och kom nyligen ut med boken Den KRAV-märkta människan.

"Vad innebär det egentligen att vara en miljömedveten människa? Vad innebär det att vara en förändringsagent? Är det att sopsortera, släcka lampor och välja KRAV-märkta varor i affären? Är det verkligen så att den som medvetet handlar den dyra ekologiska maten nödvändigtvis är mer miljövänlig än den som kanske inte har råd att köpa densamma?

Den KRAV-märkta människan handlar om vad det är att vara en miljövänlig människa i vår tid. Boken problematiserar hur talet om hållbar utveckling och miljömedvetenhet bidrar till att skapa och upprätthålla normer för ”den önskvärda människan”. Hen som uppfyller KRAVen. Boken diskuterar hur denna idealbild samtidigt skapar en bild av ”den icke-önskvärda människan”, vars beteenden, livsstil, handlingar och känslor ses som problematiska."

Program: www.mah.se/akademiskkvart 

Senast uppdaterad av Magnus Jando