Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

En akademisk kvart: Mari Brännvall

Tid: 2017-01-25 12:30 -- 2017-01-25 13:00
Plats: Malmö stadsbibliotek
Målgrupp: Alla intresserade

Frigörelse med förhinder – om polisanmälan och partnervåld

Populärvetenskaplig föreläsning av Mari Brännvall, fil. dr. i socialt arbete.

Mari Brännvall kommer att berätta om sin avhandling som handlar om hur kvinnor ser på polisanmälan och upplever mötet med rättssystemet när de försöker lämna den man som utsatt dem för våld.

Program: www.mah.se/akademiskkvart

Senast uppdaterad av Magnus Jando