Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

En akademisk kvart: Robin Ekelund

Tid: 2017-10-11 12:30 -- 2017-10-11 13:00
Plats: Malmö stadsbibliotek
Målgrupp: Alla intresserade

"Nutida mods och retrokultur"

Populärvetenskaplig föreläsning av universitetslektor Robin Ekelund.

Robin Ekelund är som forskare främst intresserad av frågor som berör historiens roll i vår samtid. Han disputerade tidigare i år på avhandlingen Retrospektiva modernister. Om historiens betydelse för nutida mods. I denna intresserar han  sig för frågor som berör de retrospektiva trender som vuxit fram i vår nutid och som synliggörs i exempelvis vintagebutiker, retrostilar och retromode. Varför söker sig människor idag till stilar och gemenskaper hämtade från det förflutna? Och vad säger oss dessa retrospektiva trender om nutiden? 

Program: www.mah.se/akademiskkvart

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando