Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

En akademisk kvart: Susan Lindholm

Tid: 2017-02-15 12:30 -- 2017-02-15 13:00
Plats: Malmö stadsbibliotek
Målgrupp: Alla intresserade

"Hiphop-historia mellan Chile och Sverige"
Populärvetenskaplig föreläsning av Susan Lindholm, doktor i historia och historiedidaktik.

I september 2016 disputerade hon med avhandlingen ”Remembering Chile. An Entangled History of Hip-hop in-between Chile and Sweden.” I denna använder hon sig av muntlig historia för att synliggöra och diskutera olika positioneringar inom hiphop kulturen mellan Latin Amerika och Sverige. 

Senast uppdaterad av Magnus Jando