Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Mimer konferens 2016: flyktingsituationen och folkbildning

Tid: 2016-11-08 08:00 -- 2016-11-09 17:00
Plats: Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, konferenslokal: Hörsal C (NI:C0E11) i Atriet Niagara entréplan.
Målgrupp: Forskare och praktiker

Välkomna till Mimers årliga forskarkonferens den 8–9 november 2016 som i år arrangeras i samarbete med Institutionen för urbana studier vid Malmö högskola och Region Skåne. Vid årets konferens uppmärksammas särskilt den samtida flyktingsituationen och dess utmaningar för folkbildningen i ljuset av de satsningar som nu görs på bland annat studieförbund och folkhögskolor i Norden.

  • Vad vet vi redan, och hur utvecklar vi ny kunskap om folkbildningens betydelse för nyanländas inkludering i samhället?
  • Vilka kunskapsbehov finns bland aktiva folkbildare?

Bland annat dessa frågor kommer att uppmärksammas av såväl forskare som praktiker och myndighetsrepresentanter under konferensen. Konferensen vänder sig både till forskare och till forskningsintresserade praktiker.

Mer information

Ytterligare information finns tillgänglig på: www.liu.se/mimer

Senast uppdaterad av Magnus Jando