Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskarseminarium om skola, prevention och fostran till trygghet

Tid: 2017-04-19 13:15 -- 2017-04-19 15:00
Plats: G8569
Målgrupp: Alla intresserade

Om skola, prevention och fostran till trygghet med Magnus Dahlstedt, Professor i socialt arbete.

I spåren av den senaste tidens oroligheter i förortsmiljöer runtom i landet har fokus riktats mot otrygghet och trygghetsfrämjande arbete som ett svar på hotet om utanförskap. Seminariet fokuserar på trygghetsfrämjande arbete specifikt i relation till skolan. Utgångspunkten är en del i en pågående studie om unga och interventioner för social inkludering i några urbana miljöer i Sverige.

Senast uppdaterad av Amanda Malmquist