Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

GV-dag, 12 maj, på Slagthuset i Malmö

Tid: 2017-05-12 09:30 -- 2017-05-12 17:00
Plats: Slagthuset i Malmö
Målgrupp: Medarbetare anställda inom gemensamt verksamhetsstöd

Processer – så utvecklar vi kärnverksamhet och verksamhetsstöd tillsammans

Anställda vid Malmö högskola har ett gemensamt uppdrag att se till att det finns goda förutsättningar för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet vid högskolan. För att detta ska bli än mer funktionellt och effektivt har vi tillsammans nu börjat arbeta processorienterat – där stödet utformas efter verksamhetens uttryckta behov. 

Under aktuell GV-dag, fredag 12 maj, ska vi förklara och diskutera processbaserad verksamhetsutveckling. Vi kommer även att informera om vilka processer som är på gång – exempelvis: ”stödja och introducera student”, ”planera, budgetera och följa upp verksamhet” och ”stödja forskning”. 

Vår ”processdag” avslutas med en inspirationsföreläsning – därefter blir det gemensamt mingel, middag samt musik och dans.
Varmt välkomna!

Anmälan (obligatorisk, även utskickad till GV-medarbetare via mail) senast fredag 21 april. 

Länk till anmälningsformuläret
 
Preliminärt program 
Obligatorisk närvaro
09.30-10.00 Samling, kaffe, Restauranggatan
10.00-10.15 Inledning av förvaltningschef Susanne Wallmark, Teatern
10.15-10.30 Presentation av processorienterat arbetssätt av Gunilla Lindström (Trivector), Teatern 
10.30-12.00 Presentation av pågående processer (6), inklusive bensträckare, Teatern 
12.00-13.00 Lunch, Restauranggatan13.00-13.45 Rektor Kerstin Tham om universitetsstatus, med koppling till processarbete, Teatern
14.00-14.45 Processworkshop – del 1 (6 parallella workshops), grupprum
14.45-15.15 Fika15.15-16.00 Processworkshop – del 2 (6 parallella workshops), grupprum
16.00-17.00 Inspirationsföreläsning, Troed Troedsson, Teatern

Frivillig närvaro
17.00-17.30 Mingel, Hantverksgången
18.00-20.00 Middag, Södra hallen

 

Senast uppdaterad av Janni Karlsson