Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Genusperspektiv inom socialt arbete – föreläsning med Gudrun Schyman

Tid: 2017-02-01 10:30 -- 2017-02-01 12:30
Plats: Aulan på Orkanen (sal D138), Nordenskiöldsgatan 10, Malmö
Målgrupp: Alla intresserade

Dörrarna öppnas kl. 10.00. Föreläsningen är öppen för alla.

Gudrun Schyman
“Socialt arbete syftar till att skapa förändringsprocesser både på individ- och samhällsnivå. En kunskap om könsroller och maktmönster är grundläggande för att undvika att fastna i stereotypa föreställningar som hindrar utveckling. Det gäller både den egna arbetssituationen och i arbetet med andra människor. Dags för kunskapslyft!”
Välkommen!

 

 

 

 Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Senast uppdaterad av Carolin Lind