Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

HUS Research Seminar: Between Structure and Thatcher

Tid: 2017-11-08 12:10 -- 2017-11-08 13:00
Plats: Niagarahuset, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö, room A:0401
Målgrupp: All interested

Welcome to a research seminar within the research network HUS.

Author: Bengtsson, Bo (2015). Between Structure and Thatcher. Towards a Research Agenda for Theory-Informed Actor-Related Analysis of Housing Politics, Housing Studies 30 (5), 677-693. Discussant: Carina Listerborn 

The research network HUS ("Hållbart boende, urban förnyelse och social rättvisa") presents multidisciplinary research on current challenges of sustainable housing, urban renewal and social justice in a seminar series starting autumn 2017.

Download readings in advance (in Box) 

Organizer: Karin Grundström

Senast uppdaterad av Johanna Svensson