Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Halvtidsseminarium - Ida Runge

Tid: 2017-04-06 13:15 -- 2017-04-06 15:00
Plats: Orkanen sal E239
Målgrupp:

Ida Runges halvtidsseminarium med titeln ”Jag vill gärna ha hjälp, men ta inte mina barn”. Om föräldraskap bland föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning.

Opponent är Larz Dencik, professor i socialpsykologi vid Roskilde universitet. 

Senast uppdaterad av Amanda Malmquist