Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Halvtidsseminarium – Odontologi: Niels Ganzer

Tid: 2017-02-22 09:00 -- 2017-02-22 12:00
Plats: Odontologiska fakulteten, plan 7 (KL 7060)
Målgrupp: Odontologi

Namn: Niels Ganzer

Ämnesområde: Odontologi

Titel: Miniskruvar som förankring vid tand­reglerings­behandling – randomiserade kontrollerade studier om förankrings­kapacitet, patientacceptans och kostnadseffektivitet.

Sakkunnig: Docent Agneta Marcusson, Käkkliniken Universitetssjukhuset Linköping

Senast uppdaterad av Johan Portland