Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Heldagsworkshop om kvalitet i handledning och forskarutbildning

Tid: 2017-11-08 09:00 -- 2017-11-08 16:30
Plats: Nereus/Studentcentrum, Representationsrummet på plan 3
Målgrupp: Forskarhandledare

Onsdagen 8/11 hälsas alla Malmö högskolas forskarhandledare välkomna till en heldag ägnad åt kvalitet i doktorandhandledning. Denna första gång kommer vi att diskutera:

  • Handledarens roll för kvalitet i forskarutbildningen
  • Doktorandernas lärande och hur det bedöms
  • Förändringar i forskarutbildningen
  • Verksamhetsstödet för forskarutbildning
  • Malmö högskolas doktorander i doktorandspegeln
  • Jämställdhetsintegrering i förhållande till  handledning och forskningsmiljöer
  • Malmö Universitets kvalitetsramverk för forskarutbildnin

Läs mer om workshoppen

Anmälan till workshoppen

Senast uppdaterad av Maria Dahlberg