Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Högre seminarium - Idrottsvetenskapliga institutionen

Tid: 2017-10-16 15:15 -- 2017-10-16 17:00
Plats: Orkanen, E 430
Målgrupp: Alla intresserade

Välkomna till det högre seminariet vid den Idrottsvetenskapliga institutionen. Det högre seminariet hålls i sal OR:E430 klockan 15.15-17.00 och genomförs på svenska om inget annat anges.

The seminar will be held in Swedish unless otherwise stated. 

Tom Popkewitz, gästprofessor på LS/Mah. Ämne meddelas senare.

Senast uppdaterad av Catarina Christiansson