Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

ISU-frukostseminarium: På väg ut ur social utsatthet?

Tid: 2017-04-05 07:45 -- 2017-04-05 09:00
Plats: Kommendanthuset, Malmöhusvägen 5
Målgrupp: Alla intresserade

Välkommen på ISU-frukostseminarium om teoretiska perspektiv på social utsatthet. Philip Lalander, professor i socialt arbete, och Enrique Perez, docent i socialt arbete, båda vid Malmö högskola kommer presentera några teoretiska perspektiv på social utsatthet. Malmö kommissionens rapport två centrala rekommendationer och förslag kommer att diskuteras och kopplas till Nancy Fraser idéer om omfördelning, erkännande och representation, för att sedan landa i arbetet som nätverket  Ett enat Malmö bedriver i Malmö. 

2016 lanserades nytt koncept på ISU frukostseminarium. Vi bjuder in en ”kritisk vän”. En person som på det ena eller andra sättet arbetar med liknande frågor som presentatören men inom en annan sektor. Den kritiska vännens roll är att reflektera över det som sagts under presentationen utifrån sin verksamhets perspektiv för att bidra med andra infallsvinklar på ämnet. 

Den här gången får vi träffa Rukiya Ismail, företagsutvecklare inom socialt entreprenörskap. Hon är bland annat med och driver ett arbetsmarknadsprojekt kreativ arbetsmarknad, parallellt med det sociala företaget  Creativa Gemenskapen som idag har 22 anställda. 

Inledningsvis bjuds det på frukost, följt av tjugo minuters presentation, för att sedan avsluta seminariet med en öppen diskussion. 

Mer information och anmälan

Senast uppdaterad av Janni Karlsson