Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Infomöte om master/magister program på Institutionen för urbana studier

Tid: 2017-03-08 12:15 -- 2017-03-08 13:00
Plats: Niagara A0506
Målgrupp: Alla intresserade

Intresserad av att lära en master/magister hösten 2017?

Info-möte om master/magisterutbildningar på Institutionen för urbana studier, Malmö högskola. 

Onsdagen den 8 mars kl. 12.15 -13.00 i sal Niagara A0506

Inbjudan till studenter som läser termin 6 i sin kandidatutbildning alt. läser fristående kurser (kurs 3).

Studenter får möjlighet till information av programansvariga/undervisande personal från utbildningarna:

Inom huvudområdet Ledarskap och organisation

  • Ledarskap och offentlig organisation(SALOO) magisterprogram
  • Leadership for Sustainability (SALSU) Master's Programme (One-Year)

Inom huvudområdet Urbana studier

  • Urban Studies (SAURS) Master's Programme (Two-Year)

Inom huvudområdet Byggd miljö

  • Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering (SAHSL) magister/mastersprogram

Studievägledare kommer att ge allmän info samt informera översiktligt kring ansökan.

Välkomna!

Senast uppdaterad av Amanda Malmquist